350.000
500.000
- 30 %
10.000/kg
Chưa có đơn giá
225.000/kg
250.000/kg
- 10 %
120.000/kg
Chưa có đơn giá
70.000/kg
Chưa có đơn giá
80.000/kg
Chưa có đơn giá
60.000/kg
Chưa có đơn giá
Liên hệ
Chưa có đơn giá
180.000/kg
Chưa có đơn giá
180.000/kg
Chưa có đơn giá
200.000/kg
220.000/kg
- 9 %
225.000/kg
255.000/kg
- 12 %
150.000
200.000
- 25 %

0936 215 598