30.000/trái
35.000/trái
- 14 %
20.000/trái
Chưa có đơn giá
40.000/trái 1,5kg
Chưa có đơn giá
80.000/trái -2kg trở lên
Chưa có đơn giá
50.000/kg
60.000/kg
- 17 %
100.000/kg
120.000/kg
- 17 %
89.000
90.000
- 1 %

0936 215 598